Wij staan voor een sociaal en duurzaam Reimerswaal.

Welkom op de site van de Partij van de Arbeid Reimerswaal.
Hier vindt u informatie over onder andere de afdeling, standpunten, meningen en raadsbijdragen.


Hier staan wij voor

  • Een eerlijk en kwalitatief sociaal beleid.
  • Meer inspraak bewoners bij bevorderen leefbaarheid in de dorpen.
  • Sport en Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn

College Reimerswaal: veel woorden maar weinig daden.

11 augustus 2016

Er is nog steeds geen strandje in Hansweert. Daarom heeft onze fractie vragen gesteld aan het college van B&W met betrekking tot het gelopen proces. Tevens hebben we ook vragen gesteld over vervolg van het project en de communicatie daarover met de inwoners van Hansweert en de gemeenteraad. PvdA schriftelijke vragen ex art 44 strandje

lees verder »

NIEUW PLATFORM VOOR DIRECTE LEDENDEMOCRATIE VAN DE PVDA

29 december 2015

“PvdA-leden kunnen nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij! Via https://platform.pvda.nl kan elk lid zelf moties indienen, bediscussiëren en daar steun voor vergaren. Hiermee kunnen leden inhoudelijke bijdragen leveren aan het partijcongres! De PvdA is een van de eerste Nederlandse politieke partijen die op deze manier een online voorbereiding heeft voor haar

Initiatiefvoorstel aanleg strandje Hansweert.

27 april 2015

In december 2014 vond een debat plaats over de mogelijkheid te komen tot de realisatie van een strandje bij Hansweert. Doel van het debat was te komen tot een aanpak, waarbij de geplande dijkwerkzaamheden en de in augustus 2014 door het college vastgestelde mogelijkheden werden gecombineerd. Toen begin april 2015 navraag naar de stand van

lees verder »

Pilot uitgifte woningbouwgrond in erfpacht.

22 februari 2015

De PvdA dient in de besluitraad van 3 maart 2015 en motie in, om een pilot te starten met de uitgifte van woningbouwgrond in  erfpacht. De fractie roept het college op om in navolging van andere (Zeeuwse) gemeenten een proef te starten met de uitgifte van gronden in erfpacht ten behoeve van woningbouw. De proeven in andere

lees verder »

Provinciale Staten Verkiezingen 2015

2 februari 2015

Verkiezingen 2015 Op 18 maart 2015 worden in Zeeland verkiezingen gehouden voor Provinciale Staten van Zeeland en het waterschap Scheldestromen. Aan beide verkiezingen doet de Partij van de Arbeid mee. Programma’s De verkiezingsprogramma’s kunt u hier vinden. Kandidaten Via deze link komt u bij de kandidaten voor Provinciale Staten en via deze link bij die

lees verder »