28 april 2013

Aftreden wethouder Kees Knuit.

Wethouder Kees Knuit heeft bekendgemaakt dat hij na 30 jaar betrokkenheid bij het openbaar bestuur van Reimerswaal, waarvan 8 jaar in het dagelijks bestuur, op 15 september 2012, terug zal treden als wethouder. De fractie en het bestuur van de PvdA Reimerswaal hebben met gemengde gevoelens kennisgenomen van dit besluit. Allereerst gunnen we Kees, zijn vrouw Ria, hun kinderen en kleinkinderen, van harte dat zij nu ´eindelijk´ kunnen gaan genieten van rustiger tijden. Echter, de PvdA betreurt ook het vertrek van een ervaren bestuurder en één van de belangrijkste boegbeelden van de sociaal democratie in Reimerswaal.

Kees Knuit heeft als bestuurder een belangrijke rol gespeeld bij recente wijzigingen op het gebied van de sociale zekerheid. Ondanks alle veranderingen en bijbehorende onzekerheden, is het, mede dankzij de inzet van Kees Knuit, gelukt om binnen de gemeente Reimerswaal een rechtvaardig, maar bovenal sociaal beleid staande te houden.

Ook op het gebied van de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte is Kees een zeer betrokken en bevlogen bestuurder gebleken. De “fietsende wethouder” bracht daarmee het openbaar bestuur dicht bij de inwoners van Reimerswaal.
De fractie en het bestuur van de PvdA Reimerswaal heeft met veel respect kennisgenomen van het besluit van Kees. Naast het afscheid, ziet de fractie ook haar verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een goede en waardige opvolging.
De fractie van de PvdA in Reimerswaal maakt dan ook hierbij bekend dat zij Dieuwke Louwrink zal voordragen als opvolger voor Kees Knuit en nieuwe wethouder in de gemeente Reimerswaal.

Dieuwke Louwrink is sinds 2002 namens de PvdA lid van de gemeenteraad, maar was daarvoor reeds actief als commissielid. Zij volgde Kees Knuit op als fractievoorzitter, na zijn benoeming tot wethouder.
Dieuwke Louwrink is al lange tijd betrokken bij het openbaar bestuur en in het verleden bij diverse gemeenten werkzaam geweest.
Hierdoor heeft ze met name op het gebied van de sociale zekerheid al een ruime kennis en ervaring opgebouwd.

De PvdA ziet in Dieuwke Louwrink een goede opvolgster van Kees Knuit. Uiteraard op haar eigen wijze en als eerste vrouwelijke wethouder van de gemeente Reimerswaal, zal zij een aanvulling zijn voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer C.A. Verburg, plv fractievoorzitter.
U kunt hem bereiken op telefoonnummer: 06 – 51 83 50 55.