Door Kees Verburg op 21 juli 2014

Dijkverzwaring biedt kansen.

In 2015 gaat de Werfdijk in Hansweert (de zeedijk langs de Westerschelde) in het kader van dijkverzwaring volledig op de schop. Aannemingsbedrijf van der Straaten kan blijven zitten, maar de 5 camperplaatsen zullen die zomer (tijdelijk) het veld moeten ruimen om pas weer in het najaar van 2015 terug te keren. Leefbaar Reimerswaal bracht dit reeds eerder onder de aandacht door te vragen naar alternatieven voor de periode dat de camperaars niet op hun vaste stek kunnen staan. De fractie van de PvdA in Reimerswaal ziet echter in de dijkverzwaring ook kansen liggen om niet alleen de camperplaatsen maar het toeristisch potentieel van Hansweert als geheel beter dan nu te benutten.

De PvdA fractie gaf in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 – 2018 al aan toeristische mogelijkheden te zien in Hansweert. De mogelijkheden:

 • Fietstoerisme: het dorp ligt centraal tussen Wemeldinge en Yerseke met de Yerseke Moer, de stad Goes en de Zak van Zuid-Beveland en is met een fiets-voetveer verbonden met Zeeuws-Vlaanderen zodat ook Hulst op fietsafstand ligt. Nu reeds lopen diverse fietsroutes over Hansweert wat aardig wat toeloop geeft bij de plaatselijke horecabedrijven en bij het uitkijkpunt ‘Amos’ langs de Westerschelde.
 • Campertoerisme: het aantal camperplaatsen is nu beperkt tot 5 maar de vraag is groter dan het aanbod. Regelmatig staan er dan ook meer campers tot (op hoogtijdagen) 16 aan toe. Het plekje is geliefd bij camperaars vanwege het vrije uitzicht over de Westerschelde. Camperaars bezoeken vervolgens de plaatselijke horeca en middenstand.
 • Strand: opspuiten van het strandje staat al jaren op het verlanglijstje van menig Hansweertenaar. Het strandje groeit de laatste jaren van nature al groter, maar een helpende hand door het eens een keer goed op te spuiten zou zeker welkom zijn. Een volwaardig zuiderstrand zal vervolgens niet alleen Hansweertse bezoekers trekken, maar zal ongetwijfeld ook een regiofunctie krijgen.

  De dijkverzwaring biedt mogelijkheden om aan alle 3 genoemde punten een (positieve) slinger te geven, zodanig dat het toeristisch potentieel van Hansweert beter wordt benut. Een actieve houding van het college om met de dijkverzwaring werk met werk te maken en meer dan tot nu toe een visie te hebben op de toekomst van toerisme en recreatie in Hansweert is daarbij een vereiste. Uit de beantwoording van de vragen, aanvragen en opmerkingen tot nu toe blijkt echter een afwachtende houding.

 • Fietstoerisme: een plaatselijke horeca-ondernemer heeft reeds eind 2012 (!) een verzoek in gediend voor het oprichten van een horeca-paviljoen op de kop van de voormalige buitenhaven bij Amos met vrij uitzicht over de Westerschelde. De grond is in erfpacht bij de gemeente (onlangs is besloten dit ook zo te laten) en de locatie is in de Visie dorpen en bedrijfsterreinen door de raad aangewezen als mogelijke locatie voor een horecabedrijf. Appeltje-eitje zou je zeggen, maar het college heeft de vraag bij Rijkswaterstaat uitgezet die vervolgens alleen maar problemen ziet.
  Te dicht op de vaargeul, mogelijk uitzicht belemmerend voor de verkeerscentrale en onderzoeklocatie voor een nieuw te plaatsen radar.
  De fractie van de PvdA is van mening dat het college hier te passief in optreedt. De aanvraag ligt er al meer dan anderhalf jaar. Initiatieven van ondernemers worden op deze manier aardig ontmoedigd.
  Het college dient naar ons inzien met Rijkswaterstaat in gesprek te gaan over de mogelijkheden op die locatie, niet over de onmogelijkheden. De dijkverzwaring kan hier een rol in spelen. Werk met werk maken in deze is het aanleggen van faciliteiten naar bedoelde locatie (elektra en wateraansluiting, verbreding bestaand pad t.b.v. bevoorrading, etc.).
 • Camperplaatsen: het aantal camperplaatsen is niet toereikend. Regelmatig staan er meer camperaars dan toegestaan, aankomende camperaars keren bij het zien van een vol terrein vaak om. De dijkverzwaring kan in deze gebruikt worden om het aantal bestaande plaatsen niet alleen uit te breiden, maar ook te voorzien van faciliteiten in de vorm van bijvoorbeeld een sani-zuil waarbij camperaars tegen betaling gebruik kunnen maken van water, elektriciteit en een uitstort voor vuilwater. Ook hier is het college naar ons inzien te passief. Een alternatief voor de periode tijdens de dijkverzwaring is er nog niet en men loopt ook niet warm voor uitbreiding/verbetering van het aantal plaatsen. Eerst wil men de afgelopen periode evalueren en men is bang campings in de omgeving (met camperplaatsen) tegen het hoofd te stoten. Navraag bij gebruikers van de plaatsen in Hansweert leert ons echter dat camperaars in 2 groepen zijn te verdelen: zij die gebruik maken van campings en zij die dat bij voorkeur niet doen. Daarnaast is uitbreiding van het aantal plaatsen ook goed voor de lokale horeca en middenstand. In het kader van kleine kernenbeleid zou het college dus uitbreiding/verbetering van het aantal plaatsen in Hansweert actief moeten oppakken. De dijkverzwaring biedt die kansen. Zo ligt er bijvoorbeeld al water, elektra en een rioolafvoer i.v.m. het naburige buitendijkse bedrijfsterrein. Werk met werk.
 • Strandje: dit is een hele makkelijke. De grond (buitendijks) is eigendom van aannemingsbedrijf van der Straaten. Het college moet de komende periode gebruiken om met het bedrijf te onderhandelen over de mogelijkheden het strandje op te waarderen tot een volwaardig strandje geschikt voor dagrecreatie. De dijkverzwaring is een ideale periode om het strandje op te hogen en parkeerplaatsen in te richten voor de bezoekers. Werk met werk.
  De fractie van de PvdA is van mening dat het college voor wat betreft alle 3 de genoemde punten momenteel te passief en afwachtend is. Dit gebaseerd op beantwoording van vragen n.a.v. het verzoek tot een paviljoen bij Amos en m.b.t. de camperplaatsen. Juist nu is het zaak hier actief te worden.
  De dijkverzwaring wordt momenteel voorbereid zodat men volgend jaar snel aan de slag kan. Het college dient in onderhandeling te gaan met de betrokken instanties om de door ons genoemde punten te realiseren zodat in de zomer van 2016 een ‘nieuw’ dorp aan het toeristisch product van Reimerswaal kan worden toegevoegd: Hansweert.
  Een dorp waar het sowieso al goed toeven is, maar waar vanaf dan ook de toerist terecht kan op het strand, vernieuwde camperplaatsen of op een terras met zeezicht. Pakt het college die bal nu niet op dan is men te laat en is niet alleen 2015 een verloren jaar, maar ook de jaren daarop.
  Het jaar 2016 is wat dat betreft ook symbolisch een mooi jaar om een nieuwe start te maken. In dat jaar wordt in Hansweert ook het 150 jarig bestaan van het Kanaal door Zuid-Beveland gevierd. Het kanaal en Westerschelde hebben Hansweert al die jaren veel voorspoed gegeven maar zijn ook nu nog steeds de reden dat veel fiets- en campertoeristen naar Hansweert komen.

Fractie PvdA Reimerswaal

Kees Verburg
Dieuwke Louwrink

Kees Verburg

Kees Verburg

Pluimpot 3 4417 CH Hansweert. tel. 0113 – 383560 mob: 0651835055

Meer over Kees Verburg