21 februari 2018

Hoe lossen we armoede op?

De Bevelandse PvdA-afdelingen hebben hier op een gezamenlijk antwoord geformuleerd. In ons manifest ‘Armoedebestrijding’ leest u wat willen bereiken als het gaat om armoedebestrijding. Samen proberen we om armoede in onze samenleving zo goed mogelijk te voorkomen en te verhelpen. Manifest PvdA ‘Bestrijding armoede en schulden’