NIEUW PLATFORM VOOR DIRECTE LEDENDEMOCRATIE VAN DE PVDA