Door Kees Verburg op 28 april 2013

Nieuwe dienstregeling van Connexxion.

De fractie van de PvdA heeft in de opinieraad van dinsdag 30 november in de rondvraag aandacht gevraagd voor de nieuwe dienstregeling van Connexxion. In 2009 heeft de fractie hiervoor ook al aandacht, in het bijzonder ook voor de bereikbaarheid van Hansweert. De fractie heeft geconstateerd dat de nieuwe dienstregeling niet voldoet aan de verzoeken zoals deze door de gemeente Reimerswaal zijn ingebracht. Het college was van mening (besluit: 10.042490) dat aan deze verzoeken, te weten: “behoud dienstregeling 2010″en “voldoende capaciteit, met name in relatie tot Hansweert”, wel werd voldaan

Echter een korte inventarisatie door de fractie leverde al snel de volgende kritiekpunten op:

– in Hansweert blijven nog steeds mensen achter bij de haltes omdat de kleine busjes te klein zijn voor het aanbod waardoor ouders alsnog de kinderen met de auto naar Goes moeten brengen.

– lijn 28 van 7:30 is een klein busje waardoor mensen met grote regelmaat achter blijven en moeten wachten op lijn 39

– lijn 39 van 7:45 slaat Hansweert nog regelmatig over, omdat de bus bij Kruiningen reeds vol zit

– lijn 28 van 8:30 is een grote bus, prima !

– lijn 28 van 9:30 is een kleine bus waardoor mensen met grote regelmaat achter blijven. Busje vol !

– lijn 39 komt de laatste rit te vervallen. Hierdoor zijn scholieren die na 15:30 vrij zijn afhankelijk van de kleine busjes op lijn 28 die veelal vol zitten waardoor er passagiers bij de haltes achterblijven. Gevolg: ouders kunnen nu ook de kinderen in Goes gaan ophalen….

– scholieren die om 16 uur vrij zijn, halen lijn 28 van 16:05 niet. Tot op heden konden zijn met lijn 39 naar Hansweert, maar die mogelijkheid komt te vervallen. De busjes van lijn 28 van 17 uur zitten vaak bij het station al vol, zodat scholieren die bij Ockenburg staan niet meer mee kunnen.

De oplossing is heel simpel. Vervang de kleine busjes op lijn 28 door een normale grote lijnbus en alle problemen zijn opgelost.
Overigens gaat deze inventarisatie alleen nog maar even uit van klachten en opmerkingen uit Hansweert

Vragen van de fractie PvdA in de rondvraag van dinsdag 30 november:

In december voert Connexxion een nieuwe dienstregeling in. Het college heeft de brief hieromtrent van Connexxion voor kennisgeving aangenomen ondanks het feit dat beide wensen van Reimerswaal (te weten ‘behoud dienstregeling 2010’ en ‘voldoende capaciteit met name in relatie tot Hansweert’) in tegenstelling tot het uitgebrachte ambtelijk advies, niet zijn gehonoreerd.
Ben u het met mij eens dat de enige oplossing voor de busperikelen in Hansweert is de kleine busjes op lijn 28 te vervangen door een grote normale lijnbus, omdat na 2 jaar blijkt dat de kleine busjes de vraag niet aankunnen en met name in de periode oktober tot en met maart continue voor problemen zorgen? Bent u bereid met de Provincie en eventueel Connexxion in overleg te treden om dit te bewerkstelligen?

De beantwoording door het college leverde nog niet het gewenste resultaat op. Connexxion heeft aangegeven dat in de spits tot en met 8:30 uur met grote bussen wordt gereden en daar waar nodig extra vervoer wordt ingezet. Dat dit laatste strookt overigens niet met de werkelijkheid. Verder zag Connexxion geen problemen met het laten vervallen van de laatste rit van lijn 39. De fractie beraad zich op verdere acties. Wordt vervolgd dus….

Kees Verburg

Kees Verburg

Pluimpot 3 4417 CH Hansweert. tel. 0113 – 383560 mob: 0651835055

Meer over Kees Verburg