Door Kees Verburg op 14 juli 2013

Ontwikkelingen bibliotheken Reimerswaal.

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standaardtabel;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Begin vorig jaar had de gemeenteraad na maanden van vergaderen eindelijk de knoop doorgehakt. Alleen in de kernen Yerseke en Krabbendijke zou een volwaardige bibliotheekvestiging blijven. In de andere kernen (Hansweert, Kruiningen, Waarde, Oostdijk en Rilland) zou een zgn. Plug-in bibliotheek komen. Een soort boekenkast waar de lezer zelf zijn boek kan uitzoeken en vervolgens (na zelf de nodige handelingen te hebben verricht) gewoon kan meenemen (zie voor een voorbeeld: http://h2interactive.eu). De afgelopen maanden bleek echter dat er allerlei andere dingen gaande waren in bibliotheekland die tegenstrijdig waren met dit raadsbesluit. Zo zou de vestiging in Krabbendijke toch sluiten, werd de bestaande vestiging van de bibliotheek in Kruiningen omgebouwd tot een zelfbedieningsbibliotheek en zou ook Hansweert worden gesloten. Daar zou een afhaalpunt in het plaatselijke kinderdagverblijf voor in de plaats komen. Ontwikkelingen die niet conform de wens van de raad waren. In Krabbendijke moest immers een volwaardige vestiging blijven. Het pand dat de bibliotheek in gebruik heeft is echter van de Rabobank en staat te koop. Op termijn zou de bibliotheek dus moeten verhuizen, maar dat terzijde. In Kruiningen werd de discussie voor de besluitvorming juist gevoerd over het pand (onderdeel van het gemeentehuis) en de hoge huur die daaraan gekoppeld was. In Hansweert zou een afhaalpunt overblijven. Lezers bestellen boeken via internet en halen die in het kinderdagverblijf op. Voor dat dorp had de raad (net als in Kruiningen) een plug-inbibliotheek voorzien. Voor Kruiningen en Hansweert zouden die wijzigingen al na de zomervakantie ingaan en BibliOosterschelde had hier al iedereen via de regionale media over geïnformeerd, ook via de gemeentelijke pagina’s in het huis-aan-huisblad. De vestigingen zouden per 1 juli 2013 sluiten. Reden voor de PvdA om hier in de opinieraad van 4 juni 2013 vragen over te stellen in de rondvraag. De schriftelijke beantwoording daarop stelde ons echter niet gerust. In tegendeel. Samen met SGP en CDA hebben we daarom op de laatste raadsvergadering voor het zomerreces een zgn. ‘verzoek tot inlichtingen’ op de agenda laten plaatsen. Dit zodat er nog voor de zomervakantie duidelijkheid zou zijn en er door de bibliotheek geen onomkeerbare maatregelen zouden worden genomen, maatregelen die niet conform het raadsbesluit zouden zijn. De tijdens deze vergadering gestelde vragen:

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standaardtabel;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Geacht college,

In 2012 heeft de gemeenteraad, na een lang en op momenten moeizaam proces, een geheel nieuw gemeentelijk bibliotheekbeleid vastgesteld. Dit nieuwe beleid heeft grote gevolgen voor vorm van het bibliotheek-aanbod in veel kernen van de gemeente Reimerswaal. Naast nieuwe vormen zijn binnen het aanbod de twee volwaardige vestigingen in respectievelijk Yerseke en Krabbendijke belangrijke peilers voor het aanbod. Zowel in de media, als uit gemeentelijke correspondentie kan de gemeenteraad kennisnemen van de voortgang van de realisatie. Echter, deze berichtgeving is aanleiding tot zorg en enkele dringende vragen aan het college. Bij herhaling wordt de indruk gewekt dat het beleid niet conform het raadsbesluit wordt uitgevoerd. Daarnaast ontstaat er veel verwarring omtrent de invulling van nieuwe vormen van bibliotheek-aanbod, zoals de in het beleid geformuleerde plug-ins. In de opinieraad van 4 juni jl. zijn door de fractie van de PvdA al vragen gesteld ten aanzien van de bibliotheekfunctie in Hansweert. In reactie daarop heeft het college recent de raad in kennis gesteld van de ontwikkelingen en communicatie daarover met de directie van de bibliotheek. De fractie van zowel de PvdA, als de SGP en het CDA hebben naar aanleiding van bovenstaande recente ontwikkelingen en communicatie opnieuw vragen aan het college. Naast deze vragen is er behoefte aan een debat met de verantwoordelijk portefeuillehouder, waarin op basis van de antwoorden een duidelijk standpunt in de richting van de uitvoerende organisatie, BibliOosterschelde, kan worden geformuleerd. Gezien het aanstaande zomerreces verzoeken de fracties dit debat te agenderen in de besluitraad van 25 juni 2013.

Het college wordt verzocht in de volgende vragen te beantwoorden:

  1. De gemeenteraad heeft in haar eerder genoemde besluit gekozen voor plug-ins (in de vorm van zelfbedieningsbibliotheken) in de kernen Rilland, Kruiningen, Waarde, Oostdijk en Hansweert. In Hansweert wordt de bibliotheek nu gesloten en wordt een afhaalpunt gerealiseerd. Het College wijkt hiermee af van een eerder door de raad genomen besluit dat ook in Hansweert een zelfbedieningsbibliotheek zou worden gevestigd. Tevens blijkt uit recente communicatie dat de vestiging Krabbendijke ingevuld te worden als een uitgebreide self- service bibliotheek. Ook dit wijkt af van de door de raad vastgestelde keuze voor twee volwaardige vestigingen. Waarom zijn deze wijzigingen op een eerder genomen raadsbesluit niet ter besluitvorming is voorgelegd aan de gemeenteraad?
  2. In de discussie voorafgaand aan de besluitvorming rondom het huidige bibliotheekbeleid is veel aandacht besteed aan de onderbouwing van de keuze voor een tweede volwaardige vestiging buiten Yerseke in Krabbendijke. De decentrale ligging van Yerseke als enige hoofdvestiging was daarbij een belangrijk argument. Wat is de motivatie voor het college om af te wijken van deze keuze? Hoe denkt het college de afstand tot de vestiging in Yerseke voor inwoners uit bijvoorbeeld Rilland te compenseren?
  3. In het bibliotheekbeleid is gemotiveerd afstand genomen van het project Kunst van het Lezen. De financiering is teruggebracht en de primaire verantwoordelijkheid voor dit project ziet de gemeenteraad bij de scholen liggen. Uit de huidige informatie lijkt dit project toch geheel terug. Kan het college bevestigen dat het hiervoor niet meer dan het toegewezen (rest)bedrag ten laste van de gemeentelijke middelen komt?
  4. Uit de communicatie door BibliOosterschelde via de media, ontstaat de indruk dat de regie ten aanzien van het beleid niet bij de raad of het college ligt, maar bij de directie van de bibliotheek. Waar ligt de formele regierol? Waar ligt de eindverantwoordelijkheid voor res- pectievelijk beleidsvorming, kaderstelling en budget en financiële verantwoording?
  5. In de notitie van het college wordt voorgesteld de term plug-in bibliotheek te laten vervallen. Echter ten tijde van de beleidsvorming was dit een bewuste keuze voor een helder gedefinieerde vorm van bibliotheek-aanbod. Wat is aanleiding om terug te komen op deze vorm en definitie? In hoeverre kan het college garanderen dat de nieuwe omschrijving niet leidt tot de beperkingen van (slechts) een afhaalpunt, danwel een vrije invulling van de vorm van het aanbod door de bibliotheek?
  6. De hoogte van de huur die de gemeente vraagt voor de ruimte waarin de bibliotheken zich bevinden was regelmatig punt van discussie en mede aanleiding voor herziening van het bibliotheekbeleid. De portefeuillehouder wordt derhalve verzocht waarom voor de vestiging Kruiningen de huur € 16.800 per jaar kan worden verlaagd met name daar de plug-in in dezelfde ruimte wordt gevestigd als waarin de bibliotheek zich nu bevindt. De door zowel het college, als de bibliotheek gemelde wijzigingen lijken vooralsnog een financieel voordeel op te leveren (plugin Krabbendijke en lagere huur locatie Kruiningen). Komt dit voordeel ten bate van de gemeente?

Tijdens de vergadering heeft de portefeuillehouder aangegeven ook zelf van ontwikkelingen opgekeken te hebben. Na een korte schorsing heeft hij aangegeven de volgende dag contact op te nemen met de BibliOosterschelde en daarin aan te geven alle voorgenomen veranderingen stop te zetten en zowel Kruiningen als Hansweert weer gewoon te openen. In september volgt een separate discussie met de raad over hoe verder met de bibliotheken in Reimerswaal. Als BibliOosterschelde niet uit de voeten kan met het raadsbesluit om bijvoorbeeld financiële redenen of omdat een pand ineens te koop staat zoals in Krabbendijke, laat ze dat dan aangeven en niet op eigen houtje bedenken hoe het dan anders kan. De raad heeft immers duidelijk aangegeven wat de wensen waren en als men daar van af wilt wijken, dan eerst terug naar de raad. Vooralsnog blijft dus alles bij het oude. Met de portefeuillehouder is verder afgesproken dat de door PvdA, SGP en CDA gestelde vragen na het zomerreces beantwoord mogen worden. Dit ter voorbereiding op een nieuwe discussie in de raad over bibliotheekbeleid. Wordt vervolgd dus…

 

Kees Verburg

Kees Verburg

Pluimpot 3 4417 CH Hansweert. tel. 0113 – 383560 mob: 0651835055

Meer over Kees Verburg