Door Kees Verburg op 23 april 2014

Onze visie op de vorming van de nieuwe coalitie

Voorzitter, nadat alle uitslagen van de verschillende stembureaus bij elkaar waren opgeteld, bleek dat er in Reimerswaal eigenlijk niets veranderd was ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen van 4 jaar geleden in 2010. Als er dan toch een verschil genoemd moet worden, was dat de VVD ten opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de verkiezingen de tussentijds verkregen zetel weer moest afstaan aan Leefbaar Reimerswaal.

De PvdA heeft landelijk en ook provinciaal grote verliezen geleden, zowel in aantal stemmen als in zetels. Geheel tegen deze trend in heeft de PvdA in Zeeland in 4 van de 13 gemeenten (Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland) haar raadzetelaantallen weten te handhaven. Zo ook in Reimerswaal. Ten opzichte van 2010 hadden wij weliswaar minder stemmen, maar het aantal zetels bleef gelijk. Het merendeel van onze Reimerswaalse kiezers heeft laten blijken ons gemeentelijk beleid te steunen en ons niet af te rekenen vanwege het feit dat de PvdA in de landelijke regering zit. Voortzetting van de coalitie leek ons dan ook het meest voor de hand liggend. We konden immers bogen op, in onze ogen, 10 jaar meer dan uitstekende samenwerking met SGP en CDA.

 

De informateurs kwamen echter met een ander advies en dat deed even pijn. Met name daar de coalitiepartners SGP en CDA dit advies onmiddellijk overnamen en met de VVD de formatie ingingen. De VVD nemen wij dit niet kwalijk. Waren wij in eenzelfde positie geweest, dan hadden wij net zo gehandeld en onmiddellijk die uitgestoken hand aangepakt. Deelname in de coalitie geeft immers rechtstreeks invloed op het beleid van B&W. Wij betreuren het echter dat de SGP en CDA de PvdA na 10 jaar samenwerking zo makkelijk weer buiten het college houdt. Nog pijnlijker dan het advies van de informateurs was het namelijk om te lezen dat het beleid van de afgelopen jaren wordt voortgezet. Gebleken is namelijk dat dit beleid zijn vruchten heeft afgeworpen, aldus de nieuwe coalitie. Een beleid waar de PvdA 10 jaar mede aan heeft bijgedragen en haar invloed op heeft uitgeoefend. Dit beleid wordt voortgezet, maar de PvdA wordt daarvoor net zo makkelijk ingeruild voor de VVD. Dat geeft te denken.

 

Betekent dit dat we de komende 4 jaar bij de pakken neer gaan zitten ? Nee, absoluut niet. Wellicht juist hierdoor gevoed zullen we deze raadsperiode onze nieuwe rol in de oppositie met verve gaan vervullen en het nieuwe college zeer kritisch volgen. Punten uit ons verkiezingsprogramma zullen wij als uitgewerkte raadsvoorstellen inbrengen en daar waar nodig zullen wij het college om uitleg vragen indien zaken naar onze mening niet duidelijk genoeg of niet duidelijk genoeg voor de burgers van Reimerswaal zijn.

 

Wij feliciteren de VVD met deelname aan dit college en wensen het voltallige college de komende 4 jaar veel wijsheid toe.

Kees Verburg

Kees Verburg

Pluimpot 3 4417 CH Hansweert. tel. 0113 – 383560 mob: 0651835055

Meer over Kees Verburg