Bibliotheek

De PvdA blijft bij haar standpunt dat het op dit moment niet verstandig is de bibliotheken te sluiten. Het sluiten van de bibliotheken levert weinig financieel voordeel op, terwijl het wel een enorme kaalslag betekent. Wij zijn altijd voorstander geweest van brede scholen in Reimerswaal, volgens ons hoort in een brede school een bibliotheek thuis.

De bibliotheek in Hansweert sluiten levert geen enkel financieel voordeel op, de ruimte is ingericht en zal ook na het verdwijnen van een bibliotheek niet een invulling krijgen waardoor er extra financiën kunnen worden verwacht.
De brede schoolgedachte wordt echter wel geweld aangedaan.
Voor de locatie in Rilland kan ook worden gesteld, dat het is ingericht, zodat kosten zijn gemaakt en het verwijderen van de bibliotheek is niet alleen een kapitaal vernietiging, maar ook een verarming voor een dorp als Rilland waar toch al niet veel faciliteiten zijn.

Voor Waarde en Oostdijk hebben wij aangegeven akkoord te kunnen gaan met het beëindigen van het contract, zodat hierdoor financiële middelen vrij komen.

Wel willen wij dat er een plug in wordt geplaatst en terecht zoals eerder is opgemerkt kan dan worden gekeken of een plug in ook inderdaad aan de verwachtingen voldoet.
Voor Oostdijk denken wij dat het project boek aan huis een goede optie zal kunnen zijn.

De bibliotheek voor Kruiningen moet ook behouden blijven, ook dat hebben wij eerder aangegeven. De gemeente berekent een erg hoge huurprijs, zodat omgekeken zal moeten worden naar een andere locatie.

Dit impliceert dat de subsidie met een zelfde bedrag verlaagd kan worden.
De andere twee locaties t.w. Krabbendijke en Yerseke behoeven verder geen betoog, aangezien het aangenomen amendement al uitgaat van het behoud van beide locaties.
Voorzitter er moest bezuinigd worden op de bibliotheken, de bezuiniging zoals nu uit het voorstel komt, is o.i. zo minimaal dat wij er geen voorstander van zijn om hiervoor zo’n kaalslag te laten plaats vinden.
Dat er in de toekomst aanpassingen zullen moeten plaats vinden, om de financiën op orde te houden c.q. te krijgen, daar zijn ook wij ons als PvdA van bewust.

Maar voorzitter de winst die hier geboekt wordt is geen winst, er wordt alleen boekhoudkundig gegoocheld met cijfers. Wij vinden de prijs te hoog ten opzichte van de winst en blijven dan ook bij ons standpunt om de bestaande bibliotheken open te houden.