Verkiezingsprogramma 2018-2022

Voor de PvdA is de rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, goed wonen,
een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Een land, waar
kinderen onbevreesd opgroeien en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, creatief
te zijn, verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen.
Alle kinderen verdienen dezelfde kansen, zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en sport en
cultuur dienen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn. Het hebben van werk is cruciaal:
voor het voorzien in het eigen bestaan en het kunnen betalen van een fatsoenlijk dak boven het
hoofd. Wie geen bestaanszekerheid kent, komt er niet aan toe om zichzelf verder te
ontwikkelen. Het zijn basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven. De overheid of de
politiek kan niet voor geluk zorgen maar wel voorwaarden scheppen die het makkelijk maken
om mee te doen in de samenleving.
We kiezen er als PvdA Reimerswaal voor om mensen met elkaar in contact te brengen, te
ontmoeten en te verbinden. We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de
belangrijkste bouwsteen van onze samenleving is. Een samenleving waar we respect voor
elkaars gelijkwaardigheid hebben, onbekendheid en discriminatie bestreden worden en we
onderling het vertrouwen versterken. Mensen willen immers gelukkig zijn, tevreden over hun
huis, buurt en de school voor de kinderen. Ze willen vertrouwen hebben over hun kansen op
een goede toekomst. En, mensen willen ook ondersteuning en zorg krijgen als dat gewenste
geluk niet vanzelfsprekend is en ver weg lijkt. Als PvdA Reimerswaal herkennen en erkennen we dit.
De PvdA in Reimerswaal staat voor een lokale samenleving die verbonden is: de inclusieve
samenleving. Een lokale samenleving, waarin je erop kunt vertrouwen dat iedereen gelijk
behandeld wordt, en er gelijke rechten en kansen zijn.
Het verkiezingsprogramma van de PvdA Reimerswaal heeft dan ook als thema ‘Reimerswaal
verbonden’ meegekregen, waarin we achtereenvolgens ingaan op de daaraan gerelateerde
onderwerpen: Een verbonden samenleving, Wonen, Iedereen doet mee, Aan het werk,
Jongeren, Leven in een duurzame en groene omgeving, Veiligheid en Bestuur.
Aan het eind van dit verkiezingsprogramma gaan we vervolgens in op waar volgens ons de
komende periode alle aandacht in de diverse kernen naar toe zou moeten gaan.
Het hele verkiezingsprogramma PvdA programma 2018-2022