27 april 2015

Initiatiefvoorstel aanleg strandje Hansweert.

In december 2014 vond een debat plaats over de mogelijkheid te komen tot de realisatie van een strandje bij Hansweert. Doel van het debat was te komen tot een aanpak, waarbij de geplande dijkwerkzaamheden en de in augustus 2014 door het college vastgestelde mogelijkheden werden gecombineerd.

Toen begin april 2015 navraag naar de stand van zaken werd gedaan, gaf de verantwoordelijk portefeuillehouder aan, ondanks de overwegingen uit december 2014, vooralsnog niet met een voorstel naar de gemeenteraad te zullen komen.
Het college toont zich erg passief in dit dossier. Ondanks dat het college op 18 augustus 2014 wel de mogelijkheden en kansen heeft vastgesteld in een besluit dat de aanzet tot een voorstel aan de raad zou moeten vormen, is daadwerkelijke actie uitgebleven.
De fractie is van mening dat het college te lang wacht met uitvoering van de eerder verkende mogelijkheden, en komt daarom met het initiatiefvoorstel aanleg strandje Hansweert.