22 februari 2015

Pilot uitgifte woningbouwgrond in erfpacht.

De PvdA dient in de besluitraad van 3 maart 2015 en motie in, om een pilot te starten met de uitgifte van woningbouwgrond in  erfpacht.
De fractie roept het college op om in navolging van andere (Zeeuwse) gemeenten een proef te starten met de uitgifte van gronden in erfpacht ten behoeve van woningbouw. De proeven in andere gemeenten blijken succesvol en hebben een positief effect gehad op de verkoop van woningen.